Какво представлява Хомеовокс®?

Хомеовокс® е хомеопатичен лекарствен продукт за профилактика и лечение при умора на гласните струни, загуба на глас, пресипналост, ларингити.

boiron_logo_b

Терапевтични показания

Име на лекарствения продукт

ХОМЕОВОКС, обвити таблетки

Качествен и количествен състав
За 1 обвита таблетка от 300 mg:

Aconitum napellus 3 СН 0,91 mg
Arum triphyllum 3 СН 0,91 mg
Ferrum phosphoricum 6 СН 0,91 mg
Calendula officinalis 6 CH 0,91 mg
Spongia tosta 6 CH 0,91 mg
Belladonna 6 CH 0,91 mg
Mercurius solubilis 6 CH  0,91 mg
Hepar sulfur 6 CH 0,91 mg
Kalium bichromicum 6 CH 0,91 mg
Populus eandicans 3 CH 0,91 mg
Bryonia …….. 0,91 mg

Помощни вещества: лактоза, захароза.

Лекарствена форма
Обвити таблетки.

Противопоказания
Свръхчувствителност към активните вещества или към
някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
– Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.
– Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Фертилитет, бременност и кърмене
Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за
шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции.

Предозиране
Неприложимо.

Фармацевтични данни
Списък на помощните вещества

Захароза, лактоза, царевично нишесте, магнезиев стеарат, арабска гума, желатин, талк, бял восък, карнаубски восък.

Фармакологични свойства

Терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

Несъвместимости
Неприложимо.

Срок на годност
5 години.

Специални условия на съхранение
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Данни за опаковката
Картонена кутия съдържаща 60 обвити таблетки.

Листовка за пациента

Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

Възрастни:

→ Профилактично: 2 таблетки 5 пъти дневно.

→ За лечение: 2 таблетки приблизително на всеки час. Приемите се разреждат при подобрение. Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне. Да се приемат на разстояние от храненията.

Деца под 1 година:

таблетката се стрива и разтваря във вода преди прием.

Други продукти на Боарон в България